Het hoge woord is eruit

Het hoge woord is eruit! Gisteren hebben wethouder Dolf Warris en René van Ass, voorzitter van de stichting Bos van Oss, bekend gemaakt waar we starten met het Bos van Oss. De Spaanse Straatsche Akkers is de eerste locatie waar we bomen en groen willen aanplanten. Dit gebeurt in nauw overleg met inwoners, scholieren, dorpsraad, ondernemers en andere belanghebbenden.

In totaal willen we 20 hectare bos in de hele gemeente aanplanten. We starten in Berghem, waar de helft van het gebied de Spaander Straatsche Akkers al eigendom van de gemeente is. En nu al in gebruik is als natuurzone. Ook Geffen en de toekomstige wijk Amsteleind zijn genoemd als mogelijke locaties voor extra bosbeplanting. Het is de bedoeling dat de eerste bomen in de Spaander Straatsche Akkers dit najaar de grond in gaan.

Koele plekken en opvang van water
Met de stichting Bos van Oss zijn gezamenlijke uitgangspunten benoemd. Het bos moet bijdragen aan meerdere doelen. Maar in ieder geval aan de klimaatdoelen(CO2 opslag en klimaatadaptatie) en biodiversiteit. Het bos moet bij voorkeur een herkenbare eenheid vormen: ‘Het Bos van Oss’. Naast bosaanplant is communicatie over samenwerking en klimaat belangrijk. De Spaander Straatsche Akkers zijn belangrijk voor opvang van hevige regenbuien. En met bos kunnen we koele plekken in de hete zomermaanden creëren.

Passende naam voor deze boslocatie
Inmiddels zijn er twee informatiebijeenkomsten geweest met omwonenden van het gebied Spaander Straatsche Akkers, de beoogde locatie voor de aanplant van het bos. De reacties waren positief. Er is zonder twijfel sprake van een grote betrokkenheid voor dit gebied. Met passie voor de oorsprong en naamgeving. In samenspraak met betrokken omwonenden zal gezocht worden naar een passend naamgeving voor deze boslocatie wat deel gaat uitmaken van het totaalproject van ‘Het Bos van Oss’.

Samenwerking met toekomstige bosgebruikers
Door het onderwijs nadrukkelijk te betrekken bij de noodzaak van het behoud van bossen en het aanleggen van nieuwe bossen creëren we bewustwording. Scholieren worden hiermee de ambassadeurs van de toekomst en symboliseren het toekomstige eigenaarschap.

Uitwerken plannen
Nu de keuze voor de eerste locatie bekend is, kunnen we starten met de uitwerking van de plannen voor de inrichting. Dat gebeurt op basis van ideeën en wensen van inwoners. Ook kijken we naar het soort bomen dat geschikt is voor dit gebied. En we betrekken partijen bij de aanplant van de eerste bomen later dit jaar.
Al deze punten gebundeld maken precies waar de Stichting Bos van Oss voor staat;
Samen groeien we naar iets moois.

Andere Posts