ANBI STATUS VOOR HET BOS VAN OSS

Stichting Bos van Oss is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
De ANBI-status is een erkenning van de overheid voor stichtingen die zich inzetten voor het algemeen belang.
Dit betekent dat voor giften, legaten en erfstellingen er zowel voor u (gever) als ons (ontvanger) bepaalde belastingvoordelen hangen. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van Stichting Bos van Oss.

Contactgegevens (Bezoek- en postadres)
Parallelweg 13, 5349AD OSS

Kamer van Koophandel 86952935
RSIN/Fiscaal nummer 864157575

Bestuur
R. van Ass – voorzitter
P. de Bruin– secretaris
J. Zwaans – penningmeester

Doelstellingen

  1. Stichting Bos van Oss heeft ten doel: De realisatie van een nieuw bos met een omvang van 20 hectare. Een bos voor en van de gemeente, haar inwoners en het plaatselijk bedrijfsleven, als tastbare, breed gedragen bijdrage aan een duurzamere toekomst, de terugdringing van co2-uitstoot en een prettige woonomgeving. Na aanplant van het bos zal het overgedragen worden aan de gemeente en haar inwoners. 

  2. Stichting Bos van Oss tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door een samenwerking tussen Werkgevers en de Gemeente, in samenwerking en overleg met het Onderwijs en de inwoners van de gemeente Oss. Samenwerken aan tot standkoming van een nieuw bos. ‘Samen groeien we naar iets moois’ Een tastbaar symbool van samenwerking aan duurzame doelen, met een zo breed mogelijk draagvlak binnen de gemeente Oss. 

Beleidsplan en beloningsbeleid

Wilt u meer weten over ons beleid en over onze uitgeoefende activiteiten? Neem contact met ons op.

Slider_05