Vorige slide
Volgende slide

De locatie

De gemeente Oss is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van de grond waarop het bos moet worden geplant. Daarvoor zijn de afgelopen maanden, in een intensief traject, diverse mogelijke locaties bekeken. De uitkomst hiervan is dat we op dit moment een prachtige locatie hebben waar we kunnen gaan starten.

Eerste locatie
De Spaander Straatsche Akkers is de eerste locatie waar we bomen en groen willen aanplanten. Dit gebeurt in nauw overleg met inwoners, scholieren, dorpsraad, ondernemers en andere belanghebbenden.

Doel
Ons doel is om in de hele gemeente 20 hectare bos aan te planten. We beginnen in Berghem, waar een deel van het gebied, genaamd de Spaander Straatsche Akkers, eigendom is van de gemeente en al dienst doet als natuurzone. Het streven is om dit najaar de eerste bomen in de Spaander Straatsche Akkers aan te planten.

Vorige slide
Volgende slide