Kinderboek

Boek voor het primair onderwijs

Komt er een kinderboek voor het primair onderwijs met als achterliggend thema ‘Het Bos van Oss’? De commissie onderwijs van de stichting Bos van Oss heeft zich de afgelopen tijd ingezet om deze vraag binnenkort hopelijk met “Ja!” te kunnen beantwoorden.

Ons doel met dit boek is om leesvaardigheid te bevorderen, bewustwording van duurzaam leven te vergroten en het Bos van Oss als bijzonder project onder de aandacht te brengen. We geloven dat kinderen de sleutel zijn tot een duurzamere toekomst en willen hen enthousiasmeren om ambassadeurs te worden voor het Bos van Oss.

We streven ernaar om dit bijzondere boek gratis beschikbaar te stellen aan 4500 kinderen uit groep 3 t/m 5 in de gemeente Oss.

Daarom is er door Tafelronde 73 Oss én Circuit Park Berghem op zaterdag 13 mei een fundraising evenement georganiseerd om hopelijk een gezonde basis te leggen voor de financiering van het boek.

Op dit moment wordt de balans opgemaakt. Zullen we erin slagen om de financiering rond te krijgen? Binnenkort zullen we het weten!

Vorige slide
Volgende slide