Missie en visie

Het Bos van Oss is een bijzonder project waarbij er in de gemeente Oss 20 hectare nieuw bosgebied wordt gecreëerd. Dit bos draagt bij aan verschillende duurzame doelen uit de Global Goals.

De Global Goals zijn 17 doelen die wereldwijd streven naar vrede en welvaart. Ze zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden voor alle landen, inclusief Nederland. Deze doelen gaan verder dan alleen ontwikkeling, ze richten zich ook op duurzaamheid.

De 17 Global Goals zorgen ervoor dat de wereld leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Ze besteden veel aandacht aan onderwerpen zoals natuur en energie. Echter, Goal 17, de samenwerking om de doelen te ondersteunen, krijgt vaak minder aandacht.

Het Bos van Oss omarmt juist Goal 17 door samenwerking als basis te nemen. Het initiatief komt van de Osse werkgevers, die samenwerken met de gemeente, het onderwijs, de inwoners en belangengroepen om een breed draagvlak te creëren. Dit is geen makkelijke weg, maar wel de meest duurzame en toekomstbestendige. Het doel is dat iedereen die betrokken is bij de leefomgeving van Oss het bos omarmt.

Door alle delen van de Osse samenleving actief te betrekken, wordt het Bos meer dan alleen een stuk natuur. Het wordt een symbool van wat goede samenwerking mogelijk maakt!

Vorige slide
Volgende slide

WAT

Realisatie van een nieuw bos. Hiermee dragen we bij aan de UN doelstellingen voor duurzaamheid

WAAROM

Een tastbare, breed gedragen bijdrage aan een duurzamere toekomst, de terugdringing van CO2-uitstoot en een prettige woonomgeving.

WIE

Samenwerking tussen Gemeente, onderwijs, belangengroepen, verenigingen, bedrijfsleven en natuurlijk de inwoners