DISCLAIMER

Aansprakelijkheid
De Stichting Bos van Oss besteedt de grootst mogelijke zorg aan inhoud van www.bosvanoss.nl. Het kan echter voorkomen dat de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is. Aan de inhoud van onze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Stichting Bos van Oss aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de inhoud van de website.

Websites van derden
Op de website wordt naar derden gelinkt. De Stichting Bos van Oss is hier evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit de door die derden verstrekte informatie. De Stichting Bos van Oss is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten
Alle auteursrechten op de inhoud van de website komen toe aan Stichting Bos van Oss. Niets uit de inhoud, ook niet het Bos van Oss logo, mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt in welke vorm en/ of op welke wijze dan ook. Toestemming kan worden gevraagd via communicatie@bosvanoss.nl

Vragen? Neem contact op via info@bosvanoss.nl