De stichting

Stichting ‘Het Bos van Oss’ is opgericht om de samenwerking tussen werkgevers, gemeentelijke overheid, onderwijs, belangengroepen en inwoners te initiëren en te coördineren met als doelstelling te komen tot de aanplant van 20ha Bos.
De stichting bestaat uit een dagelijks bestuur en commissies. Commissies worden voorgezeten door commissievoorzitters en bestaan verder uit een aantal van tenminste twee commissieleden. De commissievoorzitter is tevens verantwoordelijk voor ontwikkeling beleid in samenspraak met afgevaardigde van het DB.

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van de Stichting Bos van Oss bestaat uit 3 leden: 

René van Ass – voorzitter 
Peter de Bruin– secretaris 
Jorg Zwaans – penningmeester 

Het DB is verantwoordelijk voor het bestuur, beleid en financieel beheer.

Het bestuur verricht haar bestuurstaken op vrijwillige basis en onbezoldigd.

Commissies

De volgende commissies zijn ingesteld:

  • Finance
  • Planologie
  • Beheer en onderhoud
  • PR & Communicatie
  • Onderwijs
  • Introductie / aanplant event
  • Fundraising
  • Sponsoring en merchandising