Het Bos van Oss als Premium Partner van Business Gala Oss

Wie de lijst met partners van het Business Gala Oss bekijkt, ziet een opvallende Premium Partner: het Bos van Oss. Hoe zit dat precies? En wat is de link met het gala? René van Ass is voorzitter van de stichting Bos van Oss. Hij vertelt over het initiatief en roept Osse ondernemers op om zich erbij aan te sluiten: “Het Bos van Oss kan een blauwdruk zijn voor de rest van de wereld.”
Het Bos van Oss is een initiatief van de werkgevers in Oss. Zij gaan een nieuw bos aanplanten met de omvang van 20 hectare. “Daarmee neemt de biodiversiteit toe én slaan we CO2 op”, aldus René. “Dat gaat een stap verder dan de CO2-uitstoot terugdringen. Wat het initiatief verder uniek maakt, is dat bij de realisatie van het bos veel partijen in de Osse gemeenschap betrokken zijn. Van de gemeente en het onderwijs tot en met belangengroepen, serviceclubs en verenigingen. En natuurlijk hebben de inwoners ook een flinke vinger in de pap.”

Geschenk
Collectief bijdragen aan de klimaatdoelen is dus een belangrijk doel van de stichting. Maar René ziet het initiatief ook als een geschenk van de werkgevers aan de inwoners van de gemeente Oss.
“We planten een bos aan voor de volgende generaties. Een plek in de natuur waar on-ze kinderen en kleinkinderen straks naar hartenlust kunnen wandelen, ontspannen en recreëren. Na de aanplant van het bos zal het in eigendom symbolisch worden overge-dragen aan de gemeente en haar inwoners. En het mooie is: elke ondernemer – groot of klein – kan zijn of haar steentje bijdragen aan de realisatie.”

Pakketten
Ondernemers die het initiatief een warm hart toedragen, kunnen kiezen uit sponsorpakketten die de stichting Bos van Oss heeft samengesteld. “Het aan-planten van het bos kost zo’n 500.000 euro”, aldus René. “Op 20 hectare pas-sen volgens de berekeningen van Staatsbosbeheer ongeveer 80.000 bomen, maar het precieze aantal hangt af van de uiteindelijke bosinrichting. De spon-sorpakketten verschijnen binnenkort op onze website. Als ondernemer kun je al participeren met drie bomen per medewerker. Maar méér bomen mag na-tuurlijk ook! Dit initiatief is een prachtige manier om als bedrijf aan te haken bij een duurzame stap naar de toekomst.”

Blauwdruk
Verhoeven Family of Companies is de drijvende kracht achter het initiatief. Zij gunnen het Bos van Oss het aantrekkelijke podium van het Business Gala Oss. “Op dit evenement is onze doelgroep natuurlijk massaal aanwezig”, aldus René. “Dus we zijn heel blij dat we aan het Business Gala verbonden zijn. En als Premium Partner nog wel, een hele eer! Hopelijk maakt dit de Osse ondernemers enthousiast om zich bij ons aan te sluiten.” “We zijn trouwens de eerste gemeente die dit initiatief neemt”, besluit René. “Ik ben ervan overtuigd dat er snel andere gemeentes zullen volgen. In Nederland, maar misschien ook daarbuiten. Het Bos van Oss kan zomaar eens een blauwdruk zijn voor de rest van de wereld.”

Andere Posts