Podium voor Stichting Bos van Oss op Business Gala

We zijn enorm dankbaar dat Stichting Bos van Oss de gelegenheid kreeg om op het Osse Business Gala het podium te betreden. De daar aanwezige werkgevers hebben we hard nodig om ons doel te verwezenlijken; het aanplanten

van 20 hectare nieuw bos. Het Business Gala markeert voor ons het officiële startpunt van onze gezamenlijke inspanning om een duurzamere toekomst te ondersteunen. Tijdens het gala overhandigde René van Ass, als voorzitter van de stichting, een cheque aan de winnaar van de titel “Ondernemer van het Jaar”. Deze cheque vertegenwoordigt niet alleen het recht op een boombak met boom als symbool van onze stichting, maar het is tevens een uitnodiging om persoonlijk aanwezig te zijn bij de aanplant van de eerste 25 bomen in het toekomstige bos. Bovendien krijgt de ontvanger de eer om daadwerkelijk één van deze bomen zelf te planten. Martijn Vos (CSE), nogmaals van harte gefeliciteerd namens het Bos van Oss Met speciale dank aan Ronald Goudberg van GoudFotografie voor het prachtig vastleggen van dit voor ons speciale moment.

De eerste 11 pioniers voor het Bos van Oss zijn officieel bekend. Gezamenlijk hebben ze hun steun uitgesproken, nog voordat alle plannen voor de aanleg van het bos volledig zijn ontwikkeld en de verkoopactiviteiten officieel van start zijn gegaan. Deze vooruitstrevende groep pioniers staat garant voor een bedrag van € 110.000,-, wat gelijk staat aan iets meer dan 20% van het totale benodigde budget voor de realisatie van het Bos van Oss.
We zijn blij en dankbaar dat deze bedrijven zich als partner van het Bos van Oss aan ons willen verbinden.

Andere Posts